Student group 13.Б05-мм

Final attestation

all classes | interim attestation | final attestation
 • 10:00–16:00
  2 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 405
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-01 ., Lecturer
 • 10:00–16:00
  6 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  V.O., 14 liniya 29, 102
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-02 ., Lecturer
 • 17:00–18:35
  6 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  V.O., 14 liniya 29, 102
 • 10:00–16:00
  7 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 405
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-03 ., Lecturer
 • 10:00–16:00
  7 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 3315
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-04 ., Lecturer
 • 10:00–16:00
  8 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 3315
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-05 ., Lecturer
 • 17:00–18:35
  8 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 3522
 • 14:00–17:00
  9 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 405
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-06 ., Lecturer
 • 17:00–18:35
  13 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 3522
 • 12:00–16:00
  15 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 3524
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-02 ., Lecturer; Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-01 ., Lecturer; Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-03 ., Lecturer
 • 12:00–16:00
  15 June
  Zaschita vipusknoy kvalifikatsionnoy raboti bakalavra, thesis defence
  Universitetskiy prosp. 28, 405
  Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-04 ., Lecturer; Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-05 ., Lecturer; Gosudarstvennaya ekzamenatsionnaya komissiya № 5006-06 ., Lecturer