Field of study Management

 • Educational programme
  Years of admission
 • "Master delovogo administrirovaniya - Master of Business Administration" Executive MBA (dlya rukovoditeley)
 • «Master delovogo administrirovaniya – Master of Business Administration» - «Operatsionniy menedzhment dlya OAO «NK «Rosneftj»
 • HR-Manager as Business Partner
 • Management in Education
 • Menedzhment v zdravookhranenii
 • New Energy of Leadership
 • Operations Management
 • University of General Director
 • University of General Director. 2nd Level
 • Educational programme
  Years of admission
 • Economics and Management
 • Educational programme
  Years of admission
 • Master in Corporate Finance (MCF)
 • Master in Management - MIM
 • Master in Public Management – MPM
 • Public Administration