Educational programme Informatsionno-tekhnologicheskiy profilj "Prikladnie matematicheskie i informatsionnie tekhnologii"

2017 year of admission

  • 10 И1
    full-time studies
  • 10 И2
    full-time studies