Educational programme Informatsionno-tekhnologicheskiy profilj "Prikladnie matematicheskie i informatsionnie tekhnologii"

2016 year of admission

 • 11 И1
  full-time studies
 • 11 И2
  full-time studies
 • 11 Т1
  full-time studies
 • 11 Т2
  full-time studies