Educational programme Informatsionno-tekhnologicheskiy profilj "Prikladnie matematicheskie i informatsionnie tekhnologii"

2015 year of admission