Field of study Asian and African Studies

 • Educational programme
  Years of admission
 • Kitayskiy yazik (standartniy kurs, sredniy urovenj)
 • Kitayskiy yazik (standartniy kurs, sredniy urovenj). Etap uglublyonnogo izucheniya
 • Kursi vostochnikh yazikov
 • Vostokovedenie, afrikanistika
 • Educational programme
  Years of admission
 • Kursi vostochnikh yazikov
 • Osnovi vostokovedeniya
 • Educational programme
  Years of admission
 • Kitayskiy yazik (standartniy kurs, sredniy urovenj)
 • Kitayskiy yazik (standartniy kurs, sredniy urovenj). Etap uglublennogo izucheniya.
 • Educational programme
  Years of admission
 • Asian and African Studies
 • Islamic Studies
 • Management of Tourism to/from African and Asian Countries
 • Educational programme
  Years of admission
 • Asian and African Studies
 • Islamic Studies