Field of study Interdisciplinary Programs

  • Educational programme
    Years of admission
  • «Frantsuzskiy universitetskiy kolledzh Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta»