Field of study Chemistry

 • Educational programme
  Years of admission
 • Atomic Optical Spectral Analysis
 • Fizicheskie i fiziko-khimicheskie metodi i sredstva kolichestvennogo khimicheskogo analiza
 • Metodi kontrolya kachestva nefti i nefteproduktov
 • Metrologicheskoe obespechenie analiticheskikh rabot
 • Rentgenospektraljniy analiz
 • Technique and Practice of Chromatographic Analysis
 • Educational programme
  Years of admission
 • Podgotoviteljnie kursi po khimii
 • Educational programme
  Years of admission
 • Radiation safety for operating staff working with sources of ionizing radiation ( for operating staff of group A)
 • Educational programme
  Years of admission
 • Chemistry
 • Educational programme
  Years of admission
 • Chemistry
 • Chemistry, Physics and Material Mechanics
 • Educational programme
  Years of admission
 • Fundamental and Applied Chemistry