Field of study Arts

 • Educational programme
  Years of admission
 • Podgotoviteljnie kursi po osnovam masterstva khudozhnika kino
 • Podgotoviteljnie kursi v oblasti graficheskogo dizayna
 • Podgotoviteljnie kursi v oblasti sredovogo dizayna
 • Educational programme
  Years of admission
 • Arts and Humanities
 • Environmental Design
 • Graphic Design
 • Restoration of Fine and Applied Art Objects