Educational programme Informatsionno-tekhnologicheskiy profilj "Prikladnie matematicheskie i informatsionnie tekhnologii"

2016 year of admission

 • 10И1
  full-time studies
 • 10И2
  full-time studies
 • 10Т1
  full-time studies
 • 10Т2
  full-time studies