Educational programme Informatsionno-tekhnologicheskiy profilj "Prikladnie matematicheskie i informatsionnie tekhnologii"

2015 year of admission

  • 11И1
    full-time studies
  • 11И2
    full-time studies